I/21 autobusové zastávky

Oprava autobusových zastávek Sekerské Chalupy na silnici I/21
Oprava autobusových zastávek Sekerské Chalupy na silnici I/21
Popis prací

Předmětem zakázky byla oprava autobusových zastávek Sekerské Chalupy v extravilánu na silnici I/21 před obcí Stará Voda.

Oprava zahrnovala provedení zálivu zastávek s povrchem z asfaltového betonu (ACL 22S PMB 25/55-60 tl.70mm, ACO 11S PMB 45/80-60 tl.40mm) s roznášecí železobetonovou deskou (vyztužená ŽB deska beton C30/37-XF4 tl.200mm) vč. odvodnění zastávek.

Součástí úpravy bylo také vybudování nástupišť s novým povrchem vč. obrub (kamenné obruby, betonové záhonové obruby) a provedení signálního pásu u označníků zastávek.

Dále byly provedeny chodníky navazující na nástupiště.

Součástí realizace bylo přeložení 2 ks stožárů VO, vodorovné dopravní značení plastem, ohumusování a osetí ploch.

Termín realizace:
09 – 11/2019
Cena díla:
5.061.946,35 Kč bez DPH
Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Karlovy Vary
Stavba v číslech
5061946
Výše investice
81
dnů
Doba výstavby

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice Telefon: +420 373 749 801 E-mail: fakturace@roadfin.cz IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

IČO: 04852427

DIČ: CZ04852427

2024 © ROADFIN STAVBY s.r.o. - Všechna práva vyhrazena

Všeobecné obchodní podmínky