ROADFIN STAVBY

REFERENCE

Reference

Výstavba nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce

Rozšíření rampy D6 a připojovací pruh I/20                                      

Celoplošná oprava povrchu silnice I/20 Želčany – Vlčtejn

Celoplošná povrchová opravy silnice v intravilánu obce Vejprnice

Celoplošná povrchová opravy silnice
v intravilánu obce

Stavební úpravy PC v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nečtiny

Výstavba hlavní jednopruhové polní cesty HPC 2 v k.ú. Přeštice

Celoplošná oprava silnice ve městě Kasejovice ve dvou úsecích

Vybudování parkovacích stání a oprava místní komunikace U školky

Oprava silnice v průjezdním úseku městem – II/209 Loket, ul. Nádražní

Rekonstrukce stávající komunikace Sýkorovy ulice a plochy u nádraží ČD

Výstavba nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce

Rozšíření rampy D6 a  připojovací pruh I20

Celoplošná oprava povrchu silnice I/20 Želčany – Vlčtejn

Celoplošná povrchová opravy silnice v intravilánu obce Vejprnice

Celoplošná povrchová opravy silnice v intravilánu obce

Stavba polní cesty HPC 1R
v k.ú. Nečtiny

Výstavba hlavní jednopruhové polní cesty HPC 2 v k.ú. Přeštice

Celoplošná oprava silnice ve dvou úsecích – Kasejovice

Oprava MK č. 36c u MŠ Hroznětín

Oprava silnice v průjezdním úseku městem – II/209 Loket, ul. Nádražní

Rekonstrukce silnice mezi obcemi Smilov a Lažany

Rekonstrukce stávající komunikace Sýkorovy ulice
a plochy u nádraží ČD