Cyklostezka Goethova stezka

Výstavba stezky od Františkových Lázní – Slatiny směrem na Komorní dvůr
Výstavba stezky od Františkových Lázní – Slatiny směrem na Komorní dvůr
Popis prací

Předmětem zakázky byla výstavba stezky od Františkových Lázní – Slatiny směrem na Komorní dvůr, jako plynulé pokračování cyklostezky končící u křižovatky ulic Nezvalova – Klostermannova.

V zastavěné části území byla provedena celková rekonstrukce ulice Klostermannova, která spočívala v pokládce nových konstrukčních vrstev štěrkodrtí, včetně pokládky nových vrstev asfaltového betonu a realizace stezky s odděleným provozem pěších a cyklistů, kde cyklisté jsou vedeni po jednosměrných oddělených chodníkových pásech.

Zároveň byla provedena přeložka STL plynovodu, přeložka veřejného osvětlení a vybudování nové dešťové kanalizace v celé délce rekonstruovaného úseku ulice Klostermannova cca 275 m. Stavební práce byly realizovány za omezeného provozu. Součástí stavebních prací byla i náhradní výsadba stromů a provedení VDZ v okolí centra Františkovy Lázně.

Termín realizace:
04/2021 – 10/2021
Cena díla:
11 365 689 Kč bez DPH
Investor:
Město Františkovy Lázně
Stavba v číslech
11365686
Výše investice
176
dnů
Doba výstavby

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice Telefon: +420 373 749 801 E-mail: fakturace@roadfin.cz IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

IČO: 04852427

DIČ: CZ04852427

2024 © ROADFIN STAVBY s.r.o. - Všechna práva vyhrazena

Všeobecné obchodní podmínky