ROADFIN STAVBY

I/20 Želčany – Vlčtejn

Celoplošná oprava povrchu silnice

I/20 Želčany – Vlčtejn
Celoplošná oprava povrchu silnice
Zelcany-foto-01Zelcany-foto-01
Zelcany-foto-02Zelcany-foto-02
Zelcany-foto-03Zelcany-foto-03

Celoplošná oprava povrchu v délce 1 426,11 m, odfrézování stávajících asfaltových vrstev, oprava trhlin, provedení hloubkové opravy vozovky (pokládka podkladní vrstvy z asfaltového betonu ACP 16 S, pokládka výztužné sklovláknité mříže), pokládka ložní vrstvy z modifikovaného asfaltového betonu ACL 22 S PMB 25/55-60 tl. 70 mm (10 636,67 m2) včetně provedení spojovacího postřiku, pokládka obrusné vrstvy z modifikovaného asfaltového koberce SMA 11 S PMB 45/80-60 tl. 40 mm (10 585,87 m2) vč. spojovacího postřiku a zdrsňovacího posypu, oprava hospodářských sjezdů, zpevnění krajnic, vyčištění příkopů, nová propust DN400 vč. odláždění, obnova VDZ.

Termín:
Cena:
Investor:

05/2018
9 189 443,17 Kč bez DPH
ŘSD ČR

Termín:
Cena:
Investor:

05/2018
9 189 443,17 Kč bez DPH
ŘSD ČR

0
Výše investice
0dnů
Doba stavby