ROADFIN STAVBY

I/20 Želčany – Vlčtejn

Celoplošná oprava povrchu silnice

I/20 Želčany – Vlčtejn
Celoplošná oprava povrchu silnice
Želčany-VlčtejnŽelčany-Vlčtejn
Želčany-VlčtejnŽelčany-Vlčtejn
Želčany-VlčtejnŽelčany-Vlčtejn

Celoplošná oprava povrchu silnice I/20 mezi obcemi Želčany a Vlčtejn v délce 1 426,11 m.

Oprava obnášela odfrézování stávajících asfaltových vrstev, opravu trhlin, provedení hloubkové opravy vozovky (pokládka podkladní vrstvy z asfaltového betonu ACP 16 S, pokládka výztužné sklovláknité mříže), pokládka ložní vrstvy z modifikovaného asfaltového betonu ACL 22 S PMB 25/55-60 tl. 70 mm vč. provedení spojovacího postřiku, pokládka obrusné vrstvy z modifikovaného asfaltového koberce SMA 11 S PMB 45/80-60 tl. 40 mm vč. spojovacího postřiku a zdrsňovacího posypu, oprava hospodářských sjezdů, zpevnění krajnic, vyčištění příkopů, nová propust DN 400 vč. odláždění a obnova VDZ.

Termín realizace:
Cena díla:
Investor:

05/2018
9.189.443,17 Kč bez DPH
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň

Termín:
Cena:
Investor:

05/2018
9.189.443,17 Kč bez DPH
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Plzeň

0
Výše investice
0dnů
Doba výstavby