ROADFIN STAVBY

I/21 autobusové zastávky

Oprava autobusových zastávek Sekerské Chalupy na silnici I/21

I/21 autobusové zastávky
Oprava autobusových zastávek Sekerské Chalupy na silnici I/21
zastávky Sekerské Chalupyzastávky Sekerské Chalupy
zastávky Sekerské Chalupyzastávky Sekerské Chalupy
zastávky Sekerské Chalupyzastávky Sekerské Chalupy
zastávky Sekerské Chalupyzastávky Sekerské Chalupy
zastávky Sekerské Chalupyzastávky Sekerské Chalupy
zastávky Sekerské Chalupyzastávky Sekerské Chalupy
zastávky Sekerské Chalupyzastávky Sekerské Chalupy
zastávky Sekerské Chalupyzastávky Sekerské Chalupy
zastávky Sekerské Chalupyzastávky Sekerské Chalupy

Předmětem zakázky byla oprava autobusových zastávek Sekerské Chalupy v extravilánu na silnici I/21 před obcí Stará Voda.

Oprava zahrnovala provedení zálivu zastávek s povrchem z asfaltového betonu (ACL 22S PMB 25/55-60 tl.70mm, ACO 11S PMB 45/80-60 tl.40mm) s roznášecí železobetonovou deskou (vyztužená ŽB deska beton C30/37-XF4 tl.200mm) vč. odvodnění zastávek.

Součástí úpravy bylo také vybudování nástupišť s novým povrchem vč. obrub (kamenné obruby, betonové záhonové obruby) a provedení signálního pásu u označníků zastávek.

Dále byly provedeny chodníky navazující na nástupiště.

Součástí realizace bylo přeložení 2 ks stožárů VO, vodorovné dopravní značení plastem, ohumusování a osetí ploch.

Termín realizace:
Cena díla:
Investor:

09 – 11/2019
5.061.946,35 Kč bez DPH
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary

Termín:
Cena:
Investor:

09 – 11/2020
5.061.946,35 Kč bez DPH
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Karlovy Vary

0
Výše investice
0dnů
Doba výstavby
Play Video