ROADFIN STAVBY

D6 rampa D6 x I/20

Rozšíření rampy D6 a připojovací pruh I/20

D6 rampa D6 x I/20
Rozšíření rampy D6 a připojovací pruh I/20
D6 rampaD6 rampa
D6 rampaD6 rampa
D6 rampaD6 rampa
D6 rampaD6 rampa
D6 rampaD6 rampa
D6 rampaD6 rampa

Bylo provedeno rozšíření rampy D6 o odbočovací pruh a rozšíření silnice I/20 o připojovací pruh. Rozšířením rampy o odbočovací pruh došlo k prodloužení stávajícího propustku a prodloužením chráničky VTL plynovodu pod rampou. Na základě nového rozložení došlo k přeložení jednoho hospodářského sjezdu a stávajícího chodníku a jeho osvětlení. Povrch je nyní tvořen třemi vrstvami asfaltového betonu v celé ploše opravy i nového napojení rampy.

Termín realizace:
Cena díla:
Investor:

06 – 08/2020
3.461.678,77 Kč bez DPH
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary

Termín:
Cena:
Investor:

06 – 08/2020
3.461.678,77 Kč bez DPH
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Karlovy Vary

0
Výše investice
0dnů
Doba výstavby
Play Video