ROADFIN STAVBY

II/201 Všehrdy – křižovatka II/232

Celoplošná povrchová oprava silnice II/201 u obce Všehrdy

II/201 Všehrdy – křižovatka II/232
Celoplošná povrchová oprava silnice II/201 u obce Všehrdy
182366da-f7b7-4ed5-963e-77fa84a83ced182366da-f7b7-4ed5-963e-77fa84a83ced
IMG-0420IMG-0420
IMG-0517IMG-0517
IMG-0581IMG-0581
IMG-0582IMG-0582
IMG-0584IMG-0584
IMG-0586IMG-0586

Předmětem zakázky bylo provedení celoplošné povrchové opravy silnice II/201 v úseku od křižovatky silnic II/201 a II/232 přes obec Brodeslavy na začátek obce Všehrdy.

Oprava zahrnovala následující práce:

  • sanace krajů vozovky v šíři 1,5m (1,0m),
  • celoplošnou pokládka ložné vrstvy ACL 16 S tl. 70 mm mimo obec,
  • celoplošnou pokládka obrusné vrstvy ACO 11 S tl. 50 mm,
  • dosypání krajnic z frézovaného recyklátu,
  • vyčištění příčných propustků,
  • opravu stávajících hospodářských sjezdů s výměnou PVC trub vč. nových šikmých čel a obložením z kamene,
  • vyčištění příkopů,
  • doplnění svodidel,
  • osazení silničních sloupků,
  • provedení VDZ v plastu,
  • DIO.

Celková délka opravy činila 3 102 m.

Termín realizace:
Cena díla:
Investor:

09 – 12/2020
29.239.047,02 Kč bez DPH
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Termín:
Cena:
Investor:

09 – 12/2020
29.239.047,02 Kč bez DPH
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

0
Výše investice
0dnů
Doba výstavby
Play Video