ROADFIN STAVBY

II/203 Vejprnice – průtah

Celoplošná povrchová oprava silnice

II/203 Vejprnice – průtah
Celoplošná povrchová oprava silnice
Velprnice-foto-01Velprnice-foto-01
Velprnice-foto-02Velprnice-foto-02
Velprnice-foto-03Velprnice-foto-03
Velprnice-foto-04Velprnice-foto-04
Velprnice-foto-05Velprnice-foto-05
Velprnice-foto-06Velprnice-foto-06

Celoplošná povrchová oprava silnice v intravilánu obce o celkové délce 1.343 m, odstranění stávajících krajnic, odfrézování stávajícího povrchu tl. 100 mm (10.164,47 m2), lokální sanace (ŠD,300, KSC 120, ACPO 22+ 60 – plocha sanací 953 m2), ložní vrstva ACL 22 S PMB 25/55-60 tl. 60 mm (10.164,47 m2), obrusná vrstva ACO 11 S PMB 45/80-65 tl. 40 mm (10.164,47 m2) vč. spojovacího postřiku, srovnání obrub, přídlažby a dlažby, výškové úpravy armatur, poklopů a vpustí, krajnice z frézovaného materiálu, VDZ v plastu š 125 mm (4.213,1 m) a VDZ v plastu š 250 mm (543,3 m).

Termín:
Cena:
Investor:

08-10/2018
8.309.103,60 Kč bez DPH
SÚSPK p.o.

Termín:
Cena:
Investor:

08-10/2018
8.309.103,60 Kč bez DPH
SÚSPK p.o.

0
Výše investice
0dnů
Doba stavby