ROADFIN STAVBY

II/203 Vejprnice – průtah

Celoplošná povrchová oprava silnice

II/203 Vejprnice – průtah
Celoplošná povrchová oprava silnice
Vejprnice průtahVejprnice průtah
Vejprnice průtahVejprnice průtah
Vejprnice průtahVejprnice průtah
Vejprnice průtahVejprnice průtah
Vejprnice průtahVejprnice průtah
Vejprnice průtahVejprnice průtah

Celoplošná povrchová oprava silnice v intravilánu obce Vejprnice o celkové délce 1 343 m.

Bylo provedeno odstranění stávajících krajnic, odfrézování stávajícího povrchu v tl. 100 mm, lokální sanace (ŠD 300, KSC 120, ACP 22+ tl. 60), ložní vrstva ACL 22 S PMB 25/55-60 tl. 60 mm, obrusná vrstva ACO 11 S PMB 45/80-65 tl. 40 mm vč. spojovacího postřiku, srovnání obrub, přídlažby a dlažby, výškové úpravy armatur, poklopů a vpustí, krajnice z frézovaného materiálu, VDZ v plastu š. 125 mm a VDZ v plastu š. 250 mm.

Termín realizace:
Cena díla:
Investor:

08 – 10/2018
8.309.103,60 Kč bez DPH
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Termín:
Cena:
Investor:

08 – 10/2018
8.309.103,60 Kč bez DPH
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

0
Výše investice
0dnů
Doba výstavby