ROADFIN STAVBY

II/207 Modernizace silnice Smilov

Rekonstrukce silnice mezi obcemi Smilov a Lažany

II/207 Modernizace silnice Smilov
Rekonstrukce silnice mezi obcemi Smilov a Lažany
Smilov-Lažany---titulníSmilov-Lažany---titulní
Smilov-Lažany---ISmilov-Lažany---I
Smilov-Lažany---IISmilov-Lažany---II
Smilov-Lažany---IIISmilov-Lažany---III
Smilov-Lažany---IVSmilov-Lažany---IV
Smilov-Lažany---VSmilov-Lažany---V
Smilov-Lažany---VISmilov-Lažany---VI
Smilov-Lažany---VIISmilov-Lažany---VII
Smilov-Lažany---VIIISmilov-Lažany---VIII
Smilov-Lažany---IXSmilov-Lažany---IX
Smilov-Lažany---XSmilov-Lažany---X
Smilov-Lažany---XISmilov-Lažany---XI
Smilov-Lažany---XIISmilov-Lažany---XII

Rekonstrukce silnice II/207 mezi obcemi Smilov a Lažany, která měla za cíl zvýšení bezpečnosti a komfortu silničního provozu a zároveň řešila rozšíření stávající komunikace.

V rámci tří úseků dané komunikace bylo provedeno odfrézování stávajícího krytu vozovky, které respektovalo příčné sklony původní komunikace. Šířka komunikace byla upravena na požadovanou kategorii S7, 5,50, tj. uspořádání 2×3,25 m jízdní pruh a 2×0,50 m nezpevněná krajnice. Dále proběhly tyto práce: úprava stávajících vjezdů, vybudování opěrné gabionové zdi se železobetonovou římsou, výstavba propustků a uličních vpustí, úprava krajnic, výměna (resp. doplnění) bezpečností prvků, tj. směrové sloupky a svodidla, úprava svislého a doplnění vodorovného dopravního značení.

Termín:
Cena díla ve sdružení:
Sdružení s:
Investor:

2019
45.421.624,38 Kč bez DPH
BERDYCH plus spol. s.r.o.
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.

Termín:

2019

Cena díla ve sdružení:

45.421.624,38 Kč bez DPH

Sdružení s:

BERDYCH plus spol. s.r.o.

Investor:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.

0
Výše investice
0dnů
Doba stavby