ROADFIN STAVBY

Stavba polní cesty HPC 2 v k.ú. Přeštice

Výstavba hlavní polní cesty jednopruhové

Stavba polní cesty HPC 2 v k.ú. Přeštice
Výstavba hlavní polní cesty
PC PřešticePC Přeštice
PC PřešticePC Přeštice
PC PřešticePC Přeštice
PC PřešticePC Přeštice
PC PřešticePC Přeštice
PC PřešticePC Přeštice

Výstavba hlavní polní cesty jednopruhové kat. P 4,5/30 s krytem z asfaltového betonu, s výhybnami, sjezdy na okolní pozemky, dvěma propustky a trativody. Délka výstavby 2 374,796 m, podkladní vrstva z asfaltového betonu ACP 16+ 50/70 tl. 70 mm (12 468,70 m2), spojovací postřik, obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm (12 082,50 m2) 12 sjezdů, 14 výhyben, 2 propustky se šikmými čely.

Termín realizace:
Cena díla:
Investor:

03 – 09/2018
18.852.393 Kč bez DPH
Státní pozemkový úřad

Termín:
Cena:
Investor:

03 – 09/2018
18.852.393 Kč bez DPH
Státní pozemkový úřad

0
Výše investice
0dnů
Doba výstavby