ROADFIN STAVBY

II/193 Pernarec - hr. okr. TC

Celoplošná povrchová oprava silnice II/193 ve vymezeném úseku

II/193 Pernarec - hr. okr. TC
Celoplošná povrchová oprava silnice II/193 ve vymezeném úseku
II/193 Pernarec - hr. okr. TCII/193 Pernarec - hr. okr. TC
II/193 Pernarec - hr. okr. TCII/193 Pernarec - hr. okr. TC
II/193 Pernarec - hr. okr. TCII/193 Pernarec - hr. okr. TC
II/193 Pernarec - hr. okr. TCII/193 Pernarec - hr. okr. TC
II/193 Pernarec - hr. okr. TCII/193 Pernarec - hr. okr. TC
II/193 Pernarec - hr. okr. TCII/193 Pernarec - hr. okr. TC

Předmětem zakázky bylo provedení celoplošné povrchové opravy silnice II/193 při použití živičných asfaltových směsí na úseku od obce Pernarec až na hranici okresu Tachov, Plzeňský kraj, okres Plzeň-sever.

V rámci opravy byla provedena lokální výsprava výtluků a nerovností směsí ACP 16 S, následovala souvislá ložná vrstva ACL 22 S a obrusná vrstva ACO 11 S, vč. aplikace spojovacího postřiku asfaltovou emulzí mezi jednotlivými vrstvami. Dále byly provedeny lokální sanace dle určení objednatele s vyplněním ze směsi ACP 16 S a položením výztužné vrstvy z geomříže. Součástí oprav bylo také dosypání krajnic, oprava stávajících hospodářských sjezdů, čištění příkopů, osazení silničních sloupků, vodorovné dopravní značení a úprava, doplnění a výměna svodidel.

Termín realizace:
Cena díla:
Investor:

07 – 10/2019
24.816.388,33 Kč bez DPH
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Termín:
Cena:
Investor:

07 – 10/2019
24.816.388,33 Kč bez DPH
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

0
Výše investice
0dnů
Doba výstavby
Play Video