ROADFIN STAVBY

II/212 Nový Kostel

Oprava silnice II/212 v intravilánu i extravilánu obce Nový Kostel

II/212 Nový Kostel
Oprava silnice II/212 v intravilánu i extravilánu obce Nový Kostel
Nový KostelNový Kostel
Nový KostelNový Kostel
Nový KostelNový Kostel
Nový KostelNový Kostel
Nový KostelNový Kostel
Nový KostelNový Kostel
Nový KostelNový Kostel
Nový KostelNový Kostel

Předmětem díla byla oprava silnice II/212 v km cca 37,948 – 39,403 Nový Kostel. Opravovaný úsek se nacházel částečně v intravilánu a částečně v extravilánu obce Nový Kostel.

V rámci plnění bylo provedeno odfrézování asfaltového souvrství v hl. 80 mm, odstranění konstrukčních vrstev vozovky a následné doplnění konstrukčních vrstev ze štěrkodrti.

Následně byl proveden infiltrační postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 50 BP 4 v množství 0,60 kg/m2 zbytkového asfaltu, pokládka ložní vrstvy z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16 + podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70.

Dále byl proveden spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 4 v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu a pokládka obrusné vrstvy z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 + podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 40 mm asfaltovým pojivem 50/70.

Byly také doplněny krajnice R-materiálem v tl. 0,10 m, š = 0,50 m v 70 % celkové délky úseku. VDZ bylo provedeno v barvě bílé ze stříkaného plastu za studena.

Termín realizace:
Cena díla:
Investor:

09 – 11/2020
7.848.179,86 Kč bez DPH
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.

Termín:
Cena:
Investor:

09 – 11/2020
7.848.179,86 Kč bez DPH
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.

0
Výše investice
0dnů
Doba výstavby
Play Video