ROADFIN STAVBY

Most ev. č. 19842-1 Neblažov - rekonstrukce

Provedení rekonstrukce mostu ev. č. 19842-1 v obci Neblažov

Most ev. č. 19842-1 Neblažov - rekonstrukce
Provedení rekonstrukce mostu ev. č. 19842-1 v obci Neblažov
most Neblažovmost Neblažov
most Neblažovmost Neblažov
most Neblažovmost Neblažov
most Neblažovmost Neblažov
most Neblažovmost Neblažov
most Neblažovmost Neblažov

Předmětem zakázky bylo provedení rekonstrukce mostu ev. č. 19842-1 v obci Neblažov.

Byla odstraněna stávající nosná konstrukce včetně spodní stavby v celém rozsahu. Nový most byl postaven v místě stávajícího mostu – plošně založený železobetonový rám, založení mostu bylo provedeno v ocelové těsné jímce.

Stavební práce byly realizovány za úplného vyloučení provozu s tím, že provoz byl veden po provizorní přeložce silnice, která byla postavena na povodní straně mostu včetně provizorního přemostění.

Celková délka mostu: 11 m.

Termín realizace:
Cena díla:
Investor:

06 – 11/2020
5.621.582,56 Kč bez DPH
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Termín:
Cena:
Investor:

06 – 11/2020
5.621.582,56 Kč bez DPH
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

0
Výše investice
0dnů
Doba výstavby
Play Video