ROADFIN STAVBY

II/209 Loket, ul. Nádražní

Oprava silnice v průjezdním úseku městem

II/209 Loket, ul. Nádražní
Oprava silnice v průjezdním úseku městem
A--TitulniA--Titulni
IMG_3678IMG_3678
IMG_3692IMG_3692
IMG_3735IMG_3735
IMG_3737IMG_3737
IMG_3750IMG_3750
IMG_3759IMG_3759

Oprava silnice II/209 v průjezdním úseku městem Loket (ul. Nádražní), frézování (2.390 m2) výměna a doplnění konstrukčních vrstev vozovky ŠD (1.210 m2), MZK (1.180 m2), ACP 16 S tl. 50 mm (3.485 m2), ACL 16 S tl. 60 mm (3.485 m2), ACO 11 S tl. 40 mm (3.485 m2), zřízení nezpevněných krajnic, odvodnění silničního tělesa a zabezpečení svahů, oprava stávající opěrné zdi (z kamenné rovnaniny) se zřízením železobetonové římsy a osazení ocelového jednostranného zábradelního svodidla, obnova VDZ.

Termín:
Cena:
Investor:

08-11/2017
5.708.403 Kč bez DPH
KSÚS KK, p.o.

Termín:
Cena:
Investor:

08-11/2017
5.708.403 Kč bez DPH
KSÚS KK, p.o.

0
Výše investice
0dnů
Doba stavby