ROADFIN STAVBY

II/209 Loket, ul. Nádražní

Oprava silnice v průjezdním úseku městem

II/209 Loket, ul. Nádražní
Oprava silnice v průjezdním úseku městem
LoketLoket
LoketLoket
LoketLoket
LoketLoket
LoketLoket
LoketLoket
LoketLoket

Oprava silnice II/209 v průjezdním úseku městem Loket (ul. Nádražní), frézování, výměna a doplnění konstrukčních vrstev vozovky ŠD, MZK, ACP 16 S tl. 50 mm, ACL 16 S tl. 60 mm, ACO 11 S tl. 40 mm, zřízení nezpevněných krajnic, odvodnění silničního tělesa a zabezpečení svahů, oprava stávající opěrné zdi (z kamenné rovnaniny) se zřízením železobetonové římsy a osazení ocelového jednostranného zábradelního svodidla, obnova VDZ.

Termín realizace:
Cena díla:
Investor:

08 – 11/2017
5.708.403 Kč bez DPH
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.

Termín:
Cena:
Investor:

08 – 11/2017
5.708.403 Kč bez DPH
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.

0
Výše investice
0dnů
Doba výstavby