ROADFIN STAVBY

I/20 Kasejovice – průtah

Celoplošná oprava silnice ve dvou úsecích

I/20 Kasejovice – průtah
Celoplošná oprava silnice ve dvou úsecích
Reference-Kasejovice-foto-04Reference-Kasejovice-foto-04
Reference-Kasejovice-foto-01Reference-Kasejovice-foto-01
Reference-Kasejovice-foto-02Reference-Kasejovice-foto-02
Reference-Kasejovice-foto-03Reference-Kasejovice-foto-03
Reference-Kasejovice-foto-05Reference-Kasejovice-foto-05
Reference-Kasejovice-foto-06Reference-Kasejovice-foto-06
Reference-Kasejovice-foto-07Reference-Kasejovice-foto-07

Celoplošná oprava silnice ve dvou úsecích v průtahu obcí (délka úpravy 526,65 m), odfrézování stávajících asfaltových vrstev (435,71 m3), oprava výtluků, provedení hloubkové opravy vozovky (ACP 16 + 50/70, výstužná sklovláknitá mříž), ložní vrstva z modifikovaného asfaltového betonu ACL 22 S PMB 25/55-60 tl. 70 mm (3 692,536 m2) vč. spojovacího postřiku, obrusná vrstva z modifikovaného asfaltového betonu SMA 11 S PMB 45/80-60 tl. 40 mm (3 692,536 m2) vč. spojovacího postřiku a zdrsňovacího posypu, prodloužení stávající dešťové kanalizace DN 400, nové kanalizační přípojky, horská vpusť, osazení silničních a chodníkových obrub (159 m), nové RŠ, osazení samonivelačních poklopů, obnova VDZ – strukturální plast (plocha celkem 353,084 m2).

Termín:
Cena:
Investor:

10-11/2018
5.879.876,63 Kč bez DPH
ŘSD ČR

Termín:
Cena:
Investor:

10-11/2018
5.879.876,63 Kč bez DPH
ŘSD ČR

0
Výše investice
0dnů
Doba stavby