ROADFIN STAVBY

I/20 Kasejovice – průtah

Celoplošná oprava silnice ve dvou úsecích

I/20 Kasejovice – průtah
Celoplošná oprava silnice ve dvou úsecích
Kasejovice průtahKasejovice průtah
Kasejovice průtahKasejovice průtah
Kasejovice průtahKasejovice průtah
Kasejovice průtahKasejovice průtah
Kasejovice průtahKasejovice průtah
Kasejovice průtahKasejovice průtah
Kasejovice průtahKasejovice průtah

Celoplošná oprava silnice ve dvou úsecích v průtahu obcí Kasejovice.

Oprava spočívala v odfrézování stávajících asfaltových vrstev, opravě výtluků, provedení hloubkové opravy vozovky (ACP 16+ 50/70, výstužná sklovláknitá mříž), ložní vrstva z modifikovaného asfaltového betonu ACL 22 S PMB 25/55-60 tl. 70 mm vč. spojovacího postřiku, obrusná vrstva z modifikovaného asfaltového betonu SMA 11 S PMB 45/80-60 tl. 40 mm vč. spojovacího postřiku a zdrsňovacího posypu, prodloužení stávající dešťové kanalizace DN 400, nové kanalizační přípojky, horská vpusť, osazení silničních a chodníkových obrub, nové RŠ, osazení samonivelačních poklopů, obnova VDZ ze strukturálního plastu.

Termín realizace:
Cena díla:
Investor:

10 – 11/2018
5.879.876,63 Kč bez DPH
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň

Termín:
Cena:
Investor:

10 – 11/2018
5.879.876,63 Kč bez DPH
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň

0
Výše investice
0dnů
Doba výstavby