ROADFIN STAVBY

MK Hroznětín

Oprava MK č. 36c u MŠ Hroznětín

MK Hroznětín
Oprava MK č. 36c u MŠ Hroznětín
Hroznětín MŠHroznětín MŠ
Hroznětín MŠHroznětín MŠ
Hroznětín MŠHroznětín MŠ
Hroznětín MŠHroznětín MŠ
Hroznětín MŠHroznětín MŠ
Hroznětín MŠHroznětín MŠ
Hroznětín MŠHroznětín MŠ
Hroznětín MŠHroznětín MŠ
Hroznětín MŠHroznětín MŠ

Vybudování parkovacích stání a oprava místní komunikace U školky.

Bylo provedeno odfrézování stávajícího krytu komunikace a následně položeny nové vrstvy z asfaltového betonu. Komunikace byla ohraničena betonovými obrubníky a upraveny byly také vjezdy na přilehlé pozemky. Vjezdy i nová parkovací stání byla provedena ze zámkové dlažby.

Termín realizace:
Cena díla:
Investor:

08 – 09/2018
1.534.124,07 Kč bez DPH
Město Hroznětín

Termín:
Cena:
Investor:

08 – 09/2018
1.534.124,07 Kč bez DPH
Město Hroznětín

0
Výše investice
0dnů
Doba výstavby