ROADFIN STAVBY

Hroznětín

Oprava MK č. 36c u MŠ Hroznětín

Hroznětín
Oprava MK č. 36c u MŠ Hroznětín
Hroznetin-foto-01Hroznetin-foto-01
Hroznetin-foto-02Hroznetin-foto-02
Hroznetin-foto-03Hroznetin-foto-03
Hroznetin-foto-04Hroznetin-foto-04
Hroznetin-foto-05Hroznetin-foto-05
Hroznetin-foto-06Hroznetin-foto-06
Hroznetin-foto-07Hroznetin-foto-07
Hroznetin-foto-08Hroznetin-foto-08
Hroznetin-foto-09Hroznetin-foto-09

Vybudování parkovacích stání a oprava místní komunikace U školky.

Bylo provedeno odfrézování stávajícího krytu komunikace a následně položeny nové vrstvy z asfaltového betonu. Komunikace byla ohraničena betonovými obrubníky a upraveny byly také vjezdy na přilehlé pozemky. Vjezdy i nová parkovací stání byla provedena ze zámkové dlažby.

Cena:
Investor:

1.236.764,25 Kč bez DPH
Město Hroznětín

Cena:
Investor:

1.236.764,25 Kč bez DPH
Město Hroznětín

0
Výše investice
0dnů
Doba stavby