ROADFIN STAVBY

Víceúčelové hřiště Úžlebec

Výstavba volnočasového areálu v obci Černíkov

Víceúčelové hřiště Úžlebec
Výstavba volnočasového areálu v obci Černíkov
created by dji cameracreated by dji camera
created by dji cameracreated by dji camera
ČerníkovČerníkov
ČerníkovČerníkov
ČerníkovČerníkov
ČerníkovČerníkov
ČerníkovČerníkov
ČerníkovČerníkov

Společnost ROADFIN STAVBY dokončila a úspěšně předala investorovi dokončenou zakázku „Výstavba volnočasového areálu – víceúčelové hřiště Úžlebec“.

Předmětem plnění veřejné zakázky byla realizace stavby hřiště v areálu kempu Úžlebec. Hřiště bylo navrženo o rozměru 36×18 m s integrovanými brankami. Konstrukce hřiště je navržena z podkladních vrstev z kameniva a asfaltobetonového souvrství, na kterém bude uložen sportovní povrch. Konstrukce je vodopropustná, pod konstrukcí je navržen drenážní systém. V obvodu hřiště bude oplocení vysoké 4 m s mantinely. Pro vyrovnání výškových rozdílu byly provedeny opěrné konstrukce.

Termín realizace:
Cena díla:
Investor:

10/2020 – 04/2021
3.197.288,- Kč bez DPH
Obec Černíkov

Termín:
Cena:
Investor:

10/2020 – 04/2021
3.197.288,- Kč bez DPH
Obec Černíkov

0
Výše investice
0měsíců
Doba výstavby
Play Video
Play Video