ROADFIN STAVBY

I/64 Horní Lomany - Hazlov

Celoplošná povrchová oprava silnice v extravilánu obce

I/64 Horní Lomany - Hazlov
Celoplošná povrchová oprava silnice v extravilánu obce
Horní Lomany-hazlovHorní Lomany-hazlov
Horní Lomany-HazlovHorní Lomany-Hazlov
Horní Lomany-HazlovHorní Lomany-Hazlov
Horní Lomany-HazlovHorní Lomany-Hazlov
Horní Lomany-HazlovHorní Lomany-Hazlov
Horní Lomany-HazlovHorní Lomany-Hazlov
Horní Lomany-HazlovHorní Lomany-Hazlov

Realizace konstrukčních vrstev s odvodněním a dopravním značením včetně DIO na silnici I/64 v úseku mezi obcemi Horní Lomany a Hazlov. Celková délka úpravy byla 3 785,20 m.

Termín realizace:
Cena díla:
Investor:

07 – 10/2018
24.680.657,52 Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Termín:
Cena:
Investor:

07 – 10/2018
24.680.657,52 Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o.

0
Výše investice
0dnů
Doba výstavby