ROADFIN STAVBY

I/19 Hořehledy - Borovno

Oprava silnice I/19 mezi obcemi Hořehledy a Borovno

I/19 Hořehledy - Borovno
Oprava silnice I/19 mezi obcemi Hořehledy a Borovno
I/19 Hořehledy - BorovnoI/19 Hořehledy - Borovno
I/19 Hořehledy - BorovnoI/19 Hořehledy - Borovno
I/19 Hořehledy - BorovnoI/19 Hořehledy - Borovno
I/19 Hořehledy - BorovnoI/19 Hořehledy - Borovno
I/19 Hořehledy - BorovnoI/19 Hořehledy - Borovno
I/19 Hořehledy - BorovnoI/19 Hořehledy - Borovno

Jednalo se o opravu vozovky silnice I/19 v úseku se začátkem úpravy u dopravní značky konce obce Hořehledy a koncem u dopravní značky začátku obce Borovno.

Součástí této zakázky byla oprava povrchu silnice I/19 v daném úseku vč. úpravy krajnic, pročištění příkopů, vodorovné dopravní značení a opravy určených hospodářských sjezdů na sousední pozemky a zároveň rušení nepoužívaných sjezdů.

Při opravě konstrukční části vozovky bylo provedeno odfrézování stávající povrchu, pokládka konstrukčních vrstev ze štěrkodrti a pokládka asfaltobetonových vrstev vč. spojovacích postřiků.

Termín realizace:
Cena díla ve sdružení:
Sdružení s:
Investor:

06 – 09/2019
25.916.369,23 Kč bez DPH
M-SILNICE a.s.
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň

Termín:

Cena díla ve sdružení:

Sdružení s:

Investor:

06 – 09/2019

25.916.369,23 Kč bez DPH

M-SILNICE a.s.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň

0
Výše investice
0dnů
Doba výstavby
Play Video