ROADFIN STAVBY

Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna

Vybudování městské stezky pro pěší i cyklisty

Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna
Vybudování městské stezky pro pěší i cyklisty
Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará OvčárnaVíceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna
Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará OvčárnaVíceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna
Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará OvčárnaVíceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna
Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará OvčárnaVíceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna
Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará OvčárnaVíceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna
Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará OvčárnaVíceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna
Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará OvčárnaVíceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna
Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará OvčárnaVíceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna

Cílem projektu bylo vybudování městské stezky pro pěší i cyklisty, která propojí dva sportovní a odpočinkové areály.

Stezka je rozdělena do úseků A – J.

Začíná v areálu Bohemia v ulici Karla Hynka Máchy za blokem řadových garáží naproti parkovišti u „in-line“ dráhy.

Na tuto komunikaci navazuje stezka, která pokračuje až do ulice Dělnická, kde je dále vedena z části po stávajících místních komunikacích a z části po nové stezce podél zadního traktu řadových garáží až do ulice Tovární. V ulici Tovární je součástí stezky nový chodník až k autobusové zastávce, která byla vyměněna za novou. V tomto úseku došlo k provedení přeložek a k ochraně inženýrských sítí uložením do chrániček.

Stezka následně vede za stávajícími zahradami rodinných domů v ulici Mičurinova až k místní komunikaci do Těšovic, kterou křižuje.

Dále je stezka vedena ke komunikaci v ulici Karla Havlíčka Borovského, kterou křižuje a pokračuje ulicí Marie Majerové až do ulice Závodu Míru. Stezka je v této části vedena v trase stávajícího chodníku jako dělená s tím, že šířka stezky je 3 m a šířka chodníku 2 m. Dále pokračuje ulicí Alšova a Švabinského.

Poslední část stezky vede podél severní hrany parcely autoservisu Sklenář, muzea techniky a jaderného krytu a podél oplocení zahrádkářské kolonie sjíždí k Lobezskému potoku, kde u mostku přes potok končí.

Stezka výškově kopíruje stávající terén, je až na výjimky zhotovena s povrchem z asfaltového betonu. V místech, kde jsou budovány chodníky v souběhu s cyklostezkou, je mezi nimi položen pruh ze „slepecké“ dlažby. Dále došlo k úpravám a vybudování přechodů a přejezdů pro cyklisty spolu s nasvícením vytipovaných rizikových míst. Součástí projektu bylo vybudování 17 zastřešených stání pro kola. V trase od ulice Tovární směrem k ulici Mičurinova bylo vybudováno nové veřejné osvětlení.

Termín realizace:
Cena díla:
Investor:

04/2019 – 05/2020
15.350.150,72 Kč bez DPH
Město Sokolov

Termín:
Cena:
Investor:

04/2019 – 05/2020
15.350.150,72 Kč bez DPH
Město Sokolov

0
Výše investice
0měsíců
Doba výstavby
Play Video