ROADFIN STAVBY

I/27 Červené Poříčí

Oprava povrchu silnice I/27 v průjezdním úseku obcí Červené Poříčí

I/27 Červené Poříčí
Oprava povrchu silnice I/27 v průjezdním úseku obcí Červené Poříčí
I/27 Červené PoříčíI/27 Červené Poříčí
I/27 Červené PoříčíI/27 Červené Poříčí
I/27 Červené PoříčíI/27 Červené Poříčí
I/27 Červené PoříčíI/27 Červené Poříčí
I/27 Červené PoříčíI/27 Červené Poříčí

Předmětem zakázky byla oprava povrchu silnice I/27 v průjezdním úseku obcí Červené Poříčí o celkové délce 632 m.

Oprava zahrnovala odfrézování stávajících asfaltových vrstev tl. 110 mm, opravu trhlin, lokální opravy podkladních vrstev ACP 16 S 50/70, pokládku ložné vrstvy VMT 22 PMB 10/40-65 tl. 80mm a nízkohlučné obrusné vrstvy SMA 8 NH PMB 40/100-65 tl. 30mm  vč. spojovacích postřiků.

Po výměně živičných vrstev byla provedena obnova VDZ (barva a následně nehlučný plast).

Součástí akce byla i pokládka nových betonových obrub, osazení kamen. přídlažby, výšková úprava vpustí, osazení samonivelačních poklopů, a také demontáž a zpětná montáž pásnice svodidla.

Termín realizace:
Cena díla:
Investor:

06 – 08/2020
6.164.985,18 Kč bez DPH
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň

Termín:
Cena:
Investor:

06 – 08/2020
6.164.985,18 Kč bez DPH
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Plzeň

0
Výše investice
0dnů
Doba výstavby
Play Video