ROADFIN STAVBY

Vejprnice - Cyklostezka do Skvrňan

Cyklo---titulníCyklo---titulní
Cyklo-foto-02Cyklo-foto-02
Cyklo-foto-03Cyklo-foto-03
Cyklo-foto-04Cyklo-foto-04
Cyklo-foto-05Cyklo-foto-05
Cyklo-foto-06Cyklo-foto-06
Cyklo-foto-07Cyklo-foto-07
Cyklo-foto-08Cyklo-foto-08

02-09/2019:

Byla dokončena výstavba nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce, která vede od vlakového nádraží ve Vejprnicích do Plzeň 3 – části Skvrňany. Místo realizace se nachází v údolí Vejprnického potoka. Stavba víceméně kopíruje potok po pravém břehu a z druhé strany vede železniční trať Plzeň – Domažlice.

Výsledkem projektu je nově vybudovaná smíšená stezka pro cyklisty a chodce se společným provozem s dopravním značením C9, přizpůsobený osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, nově vybudované veřejné osvětlení podél stezky zajišťující vyšší bezpečnost cyklistů a chodců i při špatné viditelnosti, snazší přístup osob včetně hendikepovaných k veřejné dopravě, školám, službám, úřadům, zaměstnání, zdravotním zařízením.

Objednatel:

Obec Vejprnice

Play Video
Play Video

02-09/2020:
Dokončena výstavba nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce, která vede od vlakového nádraží ve Vejprnicích do Plzeň 3 – části Skvrňany. Místo realizace se nachází v údolí Vejprnického potoka. Stavba víceméně kopíruje potok po pravém břehu a z druhé strany vede železniční trať Plzeň – Domažlice.

Výsledkem projektu je nově vybudovaná smíšená stezka pro cyklisty a chodce se společným provozem s dopravním značením C9, přizpůsobený osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, nově vybudované veřejné osvětlení podél stezky zajišťující vyšší bezpečnost cyklistů a chodců i při špatné viditelnosti, snazší přístup osob včetně hendikepovaných k veřejné dopravě, školám, službám, úřadům, zaměstnání, zdravotním zařízením.

Objednatel:
Obec Vejprnice