ROADFIN STAVBY

Vahaneč - Budov

Vahanec_titulníVahanec_titulní
Vahanec_foto-01Vahanec_foto-01
Vahanec_foto-02Vahanec_foto-02

Září/2020:

Objednatel:

probíhají dokončovací práce na realizaci zakázky Vahaneč-Budov
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Investor:
Podíl RFS:
Sdružení s:
Doba plnění:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
30 %
Froněk spol. s.r.o.
130 kalendářních dní

Play Video

Září/2020:
probíhají dokončovací práce na realizaci zakázky Vahaneč-Budov

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podíl RFS:
30 %

Sdružení s:
Froněk spol. s.r.o.

Doba plnění:
130 kalendářních dní