ROADFIN STAVBY

Výstavba volnočasového areálu - víceúčelové hřiště Úžlebec

created by dji cameracreated by dji camera
created by dji cameracreated by dji camera
created by dji cameracreated by dji camera
ČerníkovČerníkov
ČerníkovČerníkov
ČerníkovČerníkov
ČerníkovČerníkov
ČerníkovČerníkov
ČerníkovČerníkov
ČerníkovČerníkov

03/2021:

Probíhají přípravné práce před pokládkou finálních vrstev volnočasového areálu v obci Černíkov – opěrné konstrukce, pokládka podkladních vrstev z kameniva a drenážní systém. 

04/2021:

Probíhají dokončovací práce na výstavbě volnočasového areálu v obci Černíkov – pokládka asfaltobetonového souvrství a finálního sportovního povrchu.

Objednatel:

Obec Černíkov

Play Video
Play Video

03/2021:
Probíhají přípravné práce před pokládkou finálních vrstev volnočasového areálu v obci Černíkov – opěrné konstrukce, pokládka podkladních vrstev z kameniva a drenážní systém.

04/2021:
Probíhají dokončovací práce na výstavbě volnočasového areálu v obci Černíkov – pokládka asfaltobetonového souvrství a finálního sportovního povrchu.

Objednatel:
Obec Černíkov